Studio Imitacija Æivota

Darko Fritz . Æeljko SerdareviÊ

razgovor vo*en u gluhoj komori
 
 

 BEFORE

DF + ÆS: Najvi¼e volim u ovom poslu to ¼to drugi rado rade za nas. 

 AFTER

ÆS + DF: Najvi¼e volim u ovom poslu to ¼to drugi rado rade za nas.
ÆS: SIgurno. Puno je bolje kada ti napi¼u ¼to Êe¼ reÊi.
DF: Ni ja ne volim kada moram govoriti napamet. Dovoljno je veÊto ¼to moram æivjeti  napamet.
ÆS: Ovako moæemo razgovarati i u gluhoj komori i nikada neÊemo biti ÊneshvaÊeniÊ ili krivo shvaÊeni, razumije¼. konaËno moæemo misliti jedno, govoriti drugo, a raditi treÊe.

  NEXT YEAR IN MANHATTAN

ÆS: Dr. Beuys.
DF: Za¼to si to rekao?
ÆS: Da idemo dalje.

 [PAUZA]

 [SMIJEH]

 [KUCANJE NA VRATA]

ÆS: Ti ide¼?
DF: A ti ne?
ÆS: Ja sam veÊ ostao.
 
 
 

video - TV virus, 1989.

reæija: Studio Imitacija Æivota i Dalibor Martinis 
tekst: ­ur*a Otræan, po prijedlogu SIÆ
scenografija: Tihomir Milovac, prema plakatu Darka Fritza - SIÆ ŽBijeli ¼um kao da ...Ū
zvuk: Darko Fritz - SIÆ
produkcija zvuka: Ivica Druæak
produkcija i postprodukcija: HRT, Radar, 1989.