100 Years of Croatian Theatre Costum and Stage Design 1909 - 2009

Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909. - 2009.

HDLU . Zagreb . 2010 exhibition design

 

Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909. - 2009.
Organizator: ULUPUH
Suorganizator: HNK Zagreb

Ovim kompleksnim projektom koji je od 22. prosinca 2009. do 22. sije?nja 2010. realiziran u pet izložbenih cjelina obilježena je stogodišnjica struke scenografa i kostimografa. Brojem i zna?ajem predstavljenih autora i izložaka, kao i rasponom vremenskog razdoblja koje obuhva?a, ovaj je projekt prvi takve vrste i najve?i do sada u Hrvatskoj. Na izložbama su predstavljena reprezentativna ostvarenja eminentnih hrvatskih scenografa i kostimografa kroz povijest, uz prikaz suvremene kazališne i filmske likovne scene. Na središnjoj izložbi u zagreba?kom Domu HDLU autorice izložbe dr.sc. Ana Lederer i dr.sc. Martina Petranovi? izabrale su scenografska i kostimografska ostvarenja (u pravilu relevantnih) predstava razli?itih hrvatskih kazališta, nastoje?i iz sto godina povijesti ovih umjetni?kih struka odabirati one radove koji u istom prezentiraju i specifi?nosti autorskoga stila odre?enoga scenografa ili kostimografa ali i stil odre?ene kazališne epohe i dostignu?a obiju struka. Ovisno o autoru, mjestu i vremenu nastanka predstave odabirani su razli?iti materijali odnosno mediji scenografskih i kostimografskih ostvarenja - od skica u razli?itih tehnikama i formatima preko fotografija do TV snimaka - kako bi se i kroz to pokazala raznovrsnost teatarske likovnosti, a važan dio izložbe ?inile su scenografske makete i kazališni kostimi. Izložba je zamišljena i kao svojevrstan poziv na bavljenje umjetnostima i umjetnicima od kojih mnogi dosada nisu dobili primjerena ?itanja u svjetlu povijesti hrvatskoga kazališta i nacionalne kulture, te kao poziv na zaštitu struke.
Za izložbu je korištena gra?a u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta, Muzeja za umjetnost i obrt, Muzeja grada Rijeka, iz arhiva kazališta, iz  privatne zbirke g?e. Marije Šenoe i obitelji Sokoli?, te iz privatnih arhiva  scenografa i kostimografa.

Projektni tim:
Ivana Bakal, ravnateljica i idejna inicijatorica projekta
dr.sc. Ana Lederer - povijesni dio - stru?ni suradnik za scenografiju
dr.sc. Martina Petranovi? -povijesni dio - stru?ni suradnik za kostimografiju
Darko Fritz, likovni postav izložbe u Domu HDLU
Mario Ani?i?, grafi?ki dizajn
Tomislav Rasti? - službeni fotograf izložbe
Miljenko Bengez, Saša Fistri?, Nenad Lalovi? - light dizajn izložbe
Suradnici: Marija Šari? Ban i Katarina Radoševi?
Tehni?ki postav izložbe: Miroslav Baši?, Predrag Prpi?

Partneri izložbe: MUO, Muzej grada Rijeke, MSU, Mimara, Klovi?evi dvori, HDLU, HNK Split, HNK Ivan pl. Zajc Rijeka, HNK Osijek, HNK Varaždin, DK Gavella,  GSK Kerempuh,GK Komedija, GD Histrion, GK Trešnja, Kazalište Virovitica, Lutkarsko kazalište Zadar, Lutkarsko kazalište Zagreb, ZKM, HRT