Izloűba I am Still Alive [galerija PM, Zagreb, 14 - 28. Svibanj 2000]
kustos Darko Fritz
i speak english

Izloűba se sastoji od 3 dijela:

╗etvrta izloűba internacionalnog pokreta (Nove) Tendencije 1968/69 predstavila je isklju╦ivo kompjutersku umjetnost, ugo÷╦uju╩i u vrijeme hladnog rata, umjetnike iz oba bloka. Izloűene su kompjutorski modelirane skulpture, koreografije, objekti i kompjutorski ispisi. Vladimir Bona╦i╩ postavio je 1969. na pro╦elju robne ku╩e NAMA (Kvaternikov trg) u Zagrebu kompjutersku instalacij nama.htm u u stalnom postavu. ╗etiri internacionalna seminara i kolokvija odrűani su tijekom 1968 i 1969, te je izdano 9 brojeva ╦asopisa posve╩ena medijskoj umjetnosti - Bit International (1968 - 72) u izdanju Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Izlaobe Tendencije 4 i Tendencije 5 [1973] ukupno su prikazale 331 gompjutorski generirana rada.

QTVR prikaz izlozbe - donji kat [Salon HDLU] . gornji kat [PM galerija] 

tekstovi:
Matko Me÷trovi╩ - ART AND TECHNOLOGY - YESTERDAY AND TODAY
Darko Fritz - Amnesia International